آخرین مقالات

۰۷ تیر ۹۴
اجرکاری ایرانی

اجرکاری ایرانی   دوران اول : از قرن دوم تا اوایل قرن پنجم (سامانی ، غزنوی ، آل زیار و آل بویه)...

۰۷ تیر ۹۴
طراحی نما با اجر

طراحی نما با اجر طراحی با اجر به گزینه قابل توجهی در میان سازندگان و طراحان تبدیل شده و اخیرا مورد ت...

گروه معماری اجریال

طراحی و اجرای نما

 1. 1
  بازدید

  با ما تماس بگیرید تا مفتخر به دیدار شما و بازدید از پروژه تان شویم .

 2. 2
  طراحی اولیه

  ما طرح اولیه را در اولین فرصت اماده میکنیم و در صورت نیاز این طرح قابل ویرایش است .

 3. 3
  طرح نهایی و جزئیات اجرایی

  تصاویر سه بعدی نما به همراه جزئیات اجرایی خدمت شما ارائه میگردد .

 4. 4
  براورد اجرا

  طبق طراحی و متریال مورد نظر براورد اجرای نما انجام میشود .

دیدگاه های ما